Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest np. na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek. Zamknij

certyfikowany producent konstrukcji stalowych

Certyfikaty

Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o. jest liderem w regionie pod względem jakości produkowanych konstrukcji stalowych. Dostarczane przez nas konstrukcje spełniają wszystkie wymagania jakościowe stawiane przez polskie i unijne prawo. Nadzór nad jakością w zakładzie prowadzi wykwalifikowana kadra w oparciu o procedury systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Prawidłowość działania systemu jakości jest okresowo weryfikowana i certyfikowana przez zewnętrzne, uprawnione do tego jednostki certyfikujące, czego dowodem są poniższe certyfikaty.

Certyfikat PN EN 1090-1 (Zakładowa Kontrola Produkcji)

2015, język polski

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą DVS ZERT, zaświadczający, że Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o. posiada Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP, ang. FPC) zgodną z najnowszą unijną normą budowlaną PN EN 1090-1 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa, konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-2. Świadectwo jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających konstrukcje stalowe zgodnie z nową obowiązującą normą budowlaną PN EN 1090.

Certyfikat GSI SLV ISO 3834-2

2013, język niemiecki i angielski

Certyfikat z inspekcji zakładu spawalniczego ALMET, wydany przez jednostkę certyfikującą GSI SLV, potwierdzający spełnienie przez firmę ALMET Sp. z o.o. norm jakości dotyczących spawania, zgodnie z EN ISO 3834-2.

Certyfikat PN EN 1090-2 (Certyfikat Spawalniczy)

2015, język polski

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą GSI SLV, zaświadczający, że Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o. spełnia wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC1, EXC2 i EXC3 wg normy PN EN 1090-2. Świadectwo jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających spawane konstrukcje stalowe zgodnie z nową obowiązującą normą budowlaną PN EN 1090.

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa

2016, język polski

Świadectwo Kwalifikacyjne, wydane przez polski Instytut Spawalnictwa zgodnie z normą PN-M-69009, upoważniający Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o. do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 wg normy PN-M-69008. Świadectwo jest obowiązkowym dokumentem dla zakładów dostarczających konstrukcje stalowe zgodnie z obowiązującą, ale wycofywaną wkrótce normą budowlaną PN-B-06200.

Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o. - certyfikowany producent konstrukcji stalowych

O firmie  |   Technologie  |   Biuro projektowe  |   Spawanie  |   Realizacje  |   Certyfikaty  |   Kontakt

© 2010-2014 Zakład Konstrukcji Stalowych ALMET Sp. z o.o.

Wykonanie  InfoSynergika  infosynergika.pl